Ön Mühendislik ve Tasarım

Ön Mühendislik ve tasarım(FEED) hesaplamaları ve gerekli dökümantasyonun hazırlanması mühendislik birimlerimiz tarafından yerine getirilmektedir. Bu sayede detay tasarımın yapılması için gereken parametreler belirlenmiş olur ve projenin mühendislik ve ilgili dökümantasyon ihtiyaçları her yönüyle karşılanmış olur.

•   Teknik Şartnameler
•   Proses Akış Diyagramları (PFD)
•   Borulama ve Enstrüman Diyagramı (P&ID)
•   Line listin oluşturulması
•   Proje maliyet çalışmaları
•   Tesisin Yerleşim Planları
•   Ekipman listesi
•   Ekipman boyutlandırılması
•   Ekipman datasheetlerinin oluşturulması
•   Tesisin 3 boyutlu Modellenmesi
•   Proje programının oluşturulması