İnşaat ve Çelik

•   Endüstri tesislerinin yapısal hesaplamaları ve analizleri
•   Kazık ve İksa Projeleri
•   Kalıp Projeleri
•   Donatı Projeleri 
•   İmalat ve montaj projeleri
•   Çelik gerilme analizleri
•   Mimari Avan Projeleri ve Detay Tasarımları
•   Betonerme bina ve yapıların tasarımı
•   ​Alt yapı sistemlerinin tasarımları